tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Terminarz posiedzeń Zespołu Orzekającego 

      Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2      

w roku szkolnym 2018/2019

czwartki godz. 9.30

6 września 2018r.

20 września 2018r.

 4 października 2018r.

18 października 2018r.

8 listopada 2018r.

22 listopada 2018r.

6 grudnia 2018r.

20 grudnia 2018r.

10 stycznia 2019r.

24 stycznia 2019r.

7 lutego 2019r.

21 lutego 2019r.

7 marca 2019r.

21 marca 2019r.

4 kwietnia 2019r.

18 kwietnia 2019r.

9 maja 2019r.

23 maja 2019r.

6 czerwca 2019r.

27 czerwca 2019r.

11 lipca 2019r.

25 lipca 2019r.

8 sierpnia 2019r.

22 sierpnia 2019r.
 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego

Dyrektor Hanna Łyszkiewicz-Krupa

Informacje

BIP-LOGO

 

kuratorium

 

cke

 

 

men

 

ore

 

rpd2