tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Terminarz posiedzeń Zespołu Orzekającego 

      Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2      

w roku szkolnym 2017/2018

czwartki godz. 9.30

14 września 2017r.

28 września 2017r.

 12 października 2017r.

26 października 2017r.

9 listopada 2017r.

23 listopada 2017r.

7 grudnia 2017r.

21 grudnia 2017r.

11 stycznia 2018r.

25 stycznia 2018r.

8 lutego 2018r.

22 lutego 2018r.

8 marca 2018r.

22 marca 2018r.

5 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

10 maja 2018r.

24 maja 2018r.

7 czerwca 2018r.

21 czerwca 2018r.

5 lipca 2018r.

19 lipca 2018r.

9 sierpnia 2018r.

23 sierpnia 2018r.
 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego

Dyrektor Hanna Łyszkiewicz-Krupa

Informacje

BIP-LOGO

 

kuratorium

 

cke

 

 

men

 

ore

 

rpd2