tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Szukaj

1. Zgłoszenie

2. Wniosek o wydanie opinii

3. Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

4. Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii uchylającej

5. Zaświadczenie lekarskie (indywidualne nauczanie / indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne)

6. Zgoda na przekazanie dokumentacji

7. Prośba o wydanie kserokopii opinii / orzeczenia

8. Wniosek nauczyciela o wydanie opinii o dysleksji dla uczniów szkół gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej

9. Informacja dla wnioskodawcy o terminie rozpatrywania wniosku na posiedzeniu Zespołu Orzekającego

10. Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o udzielenie informacji o wyniku diagnozy

11. Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

12. Wniosek o kontynuowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

13. Zasady współpracy rodziców/opiekunów prawnych z terapeutami zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju

14. Opinia przedszkola / szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka / ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego

15. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy (dla dyrektora szkoły/przedszkola/placówki)

16. Opinia dot. dziecka / ucznia ubiegającego się o objęcie zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / zindywidualizowaną ścieżką kariery dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2

17. Zaświadczenie lekarskie (zindywidualizowana ścieżka kształcenia)

18. Opinia dla potrzeb diagnostycznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2

 

Wypełnione i zeskanowane zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Nadawca wiadomości otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji lub informacją o błędach.

W przypadku braku maila zwrotnego w okresie 5 dni roboczych prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.

Informacje

BIP-LOGO

 

kuratorium

 

cke

 

 

men

 

ore

 

rpd2