tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Przedstawiamy Państwu Pracowników Poradni. Naszą kadrę stanowią psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarz medycyny. W Poradni działa 5 zespołów problemowych, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Zespół Orzekający.

Dyrektor
mgr Hanna Łyszkiewicz - Krupa - czytaj więcej


Wicedyrektor
mgr Iwona Podlawska - pedagog

 

Lekarz
Elżbieta Gilewska - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży 

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
mgr Iwona Podlawska - koordynator zespołu, pedagog
mgr Renata Głuszak - Kosiedowska - neurologopeda - czytaj więcej
mgr Kinga Kotomska - psycholog
mgr Magdalena Kwiatkowska - pedagog
mgr Magdalena Pielach - pedagog
mgr Marlena Redyk - Wyszyńska - pedagog - czytaj więcej
mgr Barbara Siekierska - rehabilitant

mgr Urszula Sokalska - pedagog
mgr Natalia Szprynger - Wichłacz - neurologopeda
mgr Anna Wolska - psycholog
mgr Ewa Ziółkowska - Zembrzuska - psycholog

 

Zespół opieki nad małymi dziećmi w tym z niepełnosprawnościami
mgr Kinga Kotomska - przewodniczący zespołu, psycholog
mgr Magdalena Kwiatkowska - pedagog
mgr Magdalena Pielach - pedagog
mgr Dorota Pufund - pedagog
mgr Marlena Redyk - Wyszyńska - pedagog - czytaj więcej
mgr Urszula Sokalska - pedagog
mgr Edyta Tubiszewska - psycholog
mgr Anna Wolska - psycholog
mgr Ewa Ziółkowska - Zembrzuska - psycholog
mgr Anna Zmysłowska - psycholog

  

Zespół opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi, niepełnosprawnościami i zdolnościami kierunkowymi
mgr Anna Marzec - przewodniczący zespołu, pedagog - czytaj więcej
mgr Paulina Gierszewska - Pingot - psycholog
mgr Grażyna Ledzińska - psycholog - czytaj więcej
mgr Hanna Łyszkiewicz - Krupa - czytaj więcej
mgr Dorota Myszka - psycholog
mgr Magdalena Pielach - pedagog
mgr Iwona Podlawska - pedagog
mgr Agnieszka Przybyła - pedagog
mgr Karolina Radomska - Babiuch - psycholog
mgr Hanna Stachowiak - pedagog

 

Zespół profilaktyki i terapii trudności wychowawczych
mgr Sylwia Lewandowska - przewodniczący zespołu, pedagog
mgr Paulina Gierszewska - Pingot 
- psycholog
mgr Arletta Jastrzębska - Kęcik - psycholog

mgr Asteria Lutogniewska - Pangowska - psycholog - czytaj więcej
mgr Agnieszka Napiórkowska - Solarczyk - psycholog
mgr Iwona Pasterska - Dyndesz - pedagog - 
czytaj więcej

 

Zespół orientacji i poradnictwa zawodowego
mgr Asteria Lutogniewska - Pangowska - przewodniczący zespołu, psycholog - czytaj więcej
mgr Agnieszka Przybyła - pedagog

 

Zespół logopedyczny
mgr Anna Graczyk - przewodniczący zespołu, logopeda
mgr Renata Głuszak - Kosiedowska - neurologopeda - czytaj więcej 
mgr Natalia Szprynger - Wichłacz - neurologopeda