tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

     Przedstawiamy Państwu Pracowników Poradni. Naszą kadrę stanowią psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarze medycyny. W Poradni działa 6 zespołów problemowych, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Zespół Orzekający.

Dyrektor
mgr Hanna Łyszkiewicz - Krupa - czytaj więcej

 

Wicedyrektor
mgr Anna Marzec - czytaj więcej

Lekarze
dr Elżbieta Gilewska - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży 

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
mgr Marlena Redyk - Wyszyńska - koordynator zespołu, pedagog - czytaj więcej
mgr Magdalena Pielach - pedagog
mgr Agnieszka Kamińska - pedagog - czytaj więcej
mgr Edyta Tubiszewska - psycholog
mgr Renata Głuszak - Kosiedowska - neurologopeda - czytaj więcej
mgr Kamila Przykucka - neurologopeda
mgr Barbara Siekierska - rehabilitant

 

Zespół opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
mgr Agnieszka Kamińska - przewodniczący zespołu, pedagog 
mgr Marlena Redyk - Wyszyńska - pedagog - czytaj więcej
mgr Edyta Tubiszewska - psycholog
mgr Maria Miatkowska - psycholog - czytaj więcej
mgr Anna Zmysłowska - psycholog
mgr Dorota Pufund - pedagog
mgr Agnieszka Napiórkowska - Solarczyk - psycholog
mgr Magdalena Pielach - pedagog


Zespół opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi
mgr Grażyna Ledzińska - przewodniczący zespołu, psycholog - czytaj więcej
mgr Anna Marzec - pedagog - czytaj więcej
mgr Dorota Myszka - psycholog
mgr Beata Walasek - pedagog
mgr Hanna Stachowiak - pedagog
mgr Iwona Podlawska - pedagog

 

Zespół opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami
mgr Anna Zmysłowska - przewodniczący zespołu, psycholog
mgr Arletta Jastrzębska - Kęcik - psycholog - czytaj więcej
mgr Dorota Myszka - psycholog
mgr Marlena Redyk - Wyszyńska - pedagog - 
czytaj więcej
mgr Urszula Sokalska - pedagog - czytaj więcej
mgr Hanna Stachowiak - pedagog
mgr Edyta Tubiszewska - psycholog
mgr Paulina Gierszewska - Pingot - psycholog
mgr Dorota Pufund - pedagog

 

Zespół profilaktyki i terapii trudności wychowawczych
mgr Zuzanna Jagielska - przewodniczący zespołu, psycholog
mgr Danuta Łaska - pedagog - czytaj więcej
mgr Iwona Pasterska - pedagog - czytaj więcej
mgr Paulina Gierszewska - Pingot - psycholog 
mgr Arletta Jastrzębska - Kęcik - psycholog - czytaj więcej
mgr Asteria Lutogniewska - Pangowska - psycholog - czytaj więcej
mgr Sylwia Lewandowska - pedagog
mgr Ewa Staszczyk - psycholog - czytaj więcej
mgr Agnieszka Napiórkowska - Solarczyk - psycholog

 

Zespół orientacji i poradnictwa zawodowego
mgr Beata Walasek - przewodniczący zespołu, pedagog
mgr Asteria Lutogniewska - Pangowska - psycholog czytaj więcej


Zespół logopedyczny

mgr Anna Graczyk - przewodniczący zespołu, logopeda 
mgr Renata Głuszak - Kosiedowska - neurologopeda - czytaj więcej 
mgr Kamila Przykucka - neurologopeda - czytaj więcej

Informacje

BIP-LOGO

 

kuratorium

 

cke

 

 

men

 

ore

 

rpd2