tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy powstała 01.09.1993 roku w wyniku przekształcenia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej powołanej do życia 01 września 1975 roku.

       Pierwszą Poradnią na terenie byłego województwa bydgoskiego była powołana 15 kwietnia 1958 roku Poradnia Psychologiczna w Toruniu. Rok później utworzono jej filię w Bydgoszczy w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym przy ul. Św. Trójcy. W 1966 roku po połączeniu Poradni Społeczno-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bydgoszczy i filii Poradni Psychologicznej w Toruniu powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Sowińskiego 5, która została przekształcona w 1971 roku w Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Od 1973 roku działała również Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przy ul. Nowodworskiej 13. Z części pracowników obu tych poradni powstała Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, która sprawowała merytoryczny nadzór nad poradniami terenowymi w: Chojnicach, Tucholi, Koronowie, Nakle, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Żninie, Inowrocławiu, Mogilnie i Świeciu oraz Miejską Poradnią Wychowawczo-Zawodową w Bydgoszczy. Poradnia Miejska działa do dziś jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy przy ul. J. III Sobieskiego 10.

        Pierwszym Dyrektorem Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo - Zawodowej była mgr Melita Lewandowska - dotychczasowy Dyrektor Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej, a jej zastępcą mgr Zygmunt Graczyk dotychczasowy Dyrektor Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Początkowo Poradnia nie miała własnej siedziby. Zajmowała gabinety przy ul. Nowodworskiej i dwa pomieszczenia przy ul. Nakielskiej. Po zakończeniu remontu Poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Hetmańskiej 33. Na początku stanu wojennego z powodu remontu Poradnia przeniosła się do budynku przy ul. Konarskiego 7/2, w którym wcześniej było mieszkanie prywatne. Pomieszczenia zastępcze w żadnym stopniu nie spełniały wymogów funkcjonowania Poradni, dlatego 8 marca 1984 roku pracownicy z prawdziwą przyjemnością powrócili na ul. Hetmańską 33. Kolejnymi dyrektorami Poradni byli mgr Zygmunt Graczyk, mgr Danuta Sztangierska oraz mgr Maria Nowak. Od 26 marca 2013 roku Poradnia mieści się przy ul. Gawędy 5 w budynku Zespołu Szkół nr 35 w Bydgoszczy, na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXX/603/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

 Szeroko rozumiana opieka psychologiczno – pedagogiczna, którą objęte zostają zarówno dzieci, rodzice oraz nauczyciele to:

  • profilaktyka;
  • wczesna interwencja;
  • diagnoza;
  • psychoedukacja;
  • doradztwo i poradnictwo;
  • trening umiejętności;
  • terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

Poradnia zatrudnia dwunastu psychologów, jedenastu pedagogów, trzech logopedów, dwóch rehabilitantów, dwóch lekarzy (pediatrę oraz specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży) oraz sześciu pracowników administracji i obsługi.
W Poradni przyjmowane są dzieci 0-3 roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice.
Pomoc specjalistów Poradni rozpoczyna się etapem diagnostyczno-konsultacyjnym, obejmującym spotkania indywidualne z dzieckiem i jego rodzicami. Po etapie diagnostyczno-konsultacyjnym, jeśli jest to wskazane, dziecku, rodzicom bądź całej rodzinie zostają zaproponowane zajęcia terapeutyczne.