tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Zgodnie z obowiązującym statutem, realizujemy swoje zadania poprzez:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pracujemy w sześciu zespołach problemowych:

  • wczesnego wspomagania rozwoju;
  • opieki nad małymi dziećmi, w tym z niepełnosprawnościami;
  • opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi, niepełnosprawnościami i zdolnościami kierunkowymi;
  • profilaktyki i terapii trudności wychowawczych;
  • orientacji i poradnictwa zawodowego;
  • logopedycznym.