tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Zgodnie z obowiązującym statutem, realizujemy swoje zadania poprzez:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pracujemy w sześciu zespołach problemowych:

  • opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi;
  • opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • profilaktyki i terapii trudności wychowawczych;
  • orientacji i poradnictwa zawodowego;
  • logopedycznym.

 

 

Informacje

BIP-LOGO

 

kuratorium

 

cke

 

 

men

 

ore

 

rpd2