tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Oferty dla dzieci i młodzieży

Dzieciom i młodzieży proponujemy:

 • prowadzenie badań diagnostycznych
 • prowadzenie w ramach wczesnej interwencji terapii logopedycznej
 • wczesną interwencję w stosunku do dzieci z wadami słuchu i wzroku
 • udzielanie wskazań do pracy samokształceniowej nad poprawnym czytaniem i pisaniem oraz aktywnym  utrwalaniem zasad ortograficznych
 • zapoznanie z metodami wspomagającymi efektywność uczenia się
 • poradnictwo zawodowe dla dzieci upośledzonych umysłowo
 • poradnictwo zawodowe dla dzieci z wadami słuchu
 • poradnictwo zawodowe dla dzieci z wadami wzroku
 • wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia zawodowego oraz wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej
 • ponadto proponujemy różne formy terapii indywidualnej.