tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Misja Jednostki

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 to zespół specjalistów niosących pomoc psychologiczno - pedagogiczno - logopedyczną dzieciom i młodzieży uczącej się oraz ich rodzicom i nauczycielom w zakresie diagnozy, terapii, doradztwa i profilaktyki. Działamy zespołowo, doskonalimy się i wzajemnie wspieramy w poszanowaniu każdego klienta, mając na uwadze dobro dziecka. Poradnia jest samorządową placówką oświatową świadczącą swe usługi bezpłatnie i na wysokim poziomie.