tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Kwalifikacje:

mgr filologii polskiej, neurologopeda
nauczyciel dyplomowany

- Studium Podyplomowe Logopedia
- kurs Terapia pedagogiczna w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- kurs Oligofrenopedagogika
- kurs Rewalidacja logopedyczna z udziałem komputera
- kurs Diagnoza i terapia jąkania
- kurs Wczesna interwencja i profilaktyka logopedyczna
- Podyplomowe Studia Neurologopedyczne w Katedrze Logopedii w Gdańsku

Doświadczenie zawodowe:

- prowadzi wielospecjalistyczną terapię logopedyczną dla dzieci z dyslalią, afazją dziecięcą, SLI, jąkaniem, opóźnieniem rozwoju mowy, upośledzonych umysłowo
- w terapii wykorzystuje różnorodne metody logopedyczne i programy komputerowe - Logopedia, Logo - zabawy, Logo - gry