tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Kwalifikacje:

mgr pedagogiki
nauczyciel dyplomowany
- rekomendowany trener II stopnia treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
- socjoterapeuta
- pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczej
- Szkoła Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego
- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
- szkolenia dotyczące prowadzenia interwencji profilaktycznej wobec uczniów eksperymentujących i używających substancji psychoaktywnych - program "Wróć" oraz realizacji programów profilaktycznych "Nasze Spotkania" i "Spójrz inaczej."
- liczne szkolenia z zakresu metod diagnozy i terapii dzieci i ich rodzin
- kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
- Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej (WTTS Poznań)
- Kurs Podstawowy terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej (WTTS Poznań)

Doświadczenie zawodowe:

- jest realizatorką szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji, rozwijania umiejętności wychowawczych, współpracy z rodzicami, asertywności, integracji i budowania zespołów,
- współpracuje z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadząc treningi i warsztaty na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych,
- wieloletnie doświadczenie w pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy świetlicy,
- realizatorka programów profilaktycznych" Nasze Spotkania", "Wróć", "Spójrz inaczej"
- współpracowała z BORPA - prowadziła Punkt Interwencji Szkolnej, Klub Profilaktyka,
- współorganizatorka, kierowniczka, wychowawczyni na letnich koloniach profilaktycznych.
- systemowa terapia rodzin, praca z rodziną w kryzysie,
- realizacja warsztatów dla rodziców "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
- realizacja Warsztatów dla Dobrych Rodziców w oparciu o metody behawioralne ( dla rodziców dzieci z ADHD)