tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Kwalifikacje:

mgr psychologii
nauczyciel dyplomowany

- Dwuletnia Szkoła Trenerów Edukatorów - pod potronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
- szkolenie w zakresie mediacji
- treningi: asertywności, interpersonalne
- szkolenia w zakresie realizacji i superwizji programów profilaktycznych
- szkolenia z zakresu metod terapii dzieci i ich rodzin
- szkolenia z zakresu nowych metod diagnozy psychologicznej
- Kurs podstawowy terapii systemowej rodzin, małżeńskiej indywidualnej i grupowej (WTTS Poznań),
- Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej rodzin, małżeńskiej indywidualnej i grupowej (WTTS Poznań),

Działania:
- systemowa terapia rodzin,
- praca z rodziną w kryzysie,
- realizacja warsztatów dla rodziców "Szkoła dla rodziców i wychowawców" w oparciu o koncepcję T.Gordona oraz książkę A.Faber i E..Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły".