tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Dzieci

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2016 roku uruchomiliśmy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą przyjęcia na zajęcia terapeutyczne jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Procedura zakwalifikowania dziecka na zajęcia w ramach realizacji wczesnego wspomagania rozwoju.

Serdecznie zapraszamy!

Formularze do pobrania znajdują się w zakładce Wnioski.