tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

  • Konferencja naukowo – szkoleniowa, podsumowująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą
    w Bydgoszczy
    Filary edukacji włączającej w szkole równych szans dla wszystkich, Bydgoszcz 19.05.2023 r.

Czytaj więcej: Konferencja SCWEW