tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Dyrektor PPP nr 2 w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że za zgodą organu prowadzącego, po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, placówka od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.01.2021 r. będzie realizowała zajęcia w formie hybrydowej, czyli:
- stacjonarnie (w siedzibie PPP nr 2): diagnozy, wczesne wspomaganie rozwoju oraz badania przesiewowe wzroku i słuchu,
- stacjonarnie lub on-line (na prośbę klienta): terapie indywidualne lub rodzinne,
- on-line: wywiady i rozmowy postdiagnostyczne, konsultacje lekarskie, formy szkoleniowe dla naczycieli i rodziców.

Czas pracy PPP nr 2 pozostaje bez zmian.

Hanna Łyszkiewicz-Krupa