tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza dzieci
z II i III klasy Szkoły Podstawowej na Trening Umiejętności Społecznych.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

-         -  z Zespołem Aspergera,

-       -  z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych,

-       - z trudnościami w wyrażaniu i kontrolowaniu emocji,

-       -  nieśmiałych, wycofanych,

-       - z trudnościami adaptacyjnymi.

Prowadzące zajęcia: M. Pielach - pedagog, K. Grzegórska - psycholog

Zajęcia rozpoczną się w październiku i będą odbywać się dwa razy w miesiącu,
w poniedziałki o godzinie 14.00.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu (52) 322 80 32.

Na spotkanie organizacyjne prowadzące zaproszą rodziców dzieci telefonicznie, po utworzeniu się grupy.