tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Trening Umiejętności Społecznych (II-IV klasa SP)

W dniach 24-28.06.2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy organizuje warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas II-IV Szkoły Podstawowej przejawiających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Zajęcia będą odbywać się przez pięć dni (od poniedziałku do piątku) w godzinach 900-1200.

Głównym celem warsztatów jest integracja grupy oraz rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych dzieci. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych dzieci.

Na warsztaty zostaną zakwalifikowane dzieci, które posiadają w opinii lub orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wskazanie TUS jako formę pomocy, po wypełnieniu przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego na zajęcia oraz ankiety dotyczącej funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka.

Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do grupy zostanie podana telefonicznie po wstępnej weryfikacji (analizie dokumentacji dziecka oraz uzupełnionej przez rodzica dokumentacji znajdującej się na stronie Poradni).

Prosimy o zapoznanie się z informatorem dotyczącym Treningu Umiejętności Społecznych oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów.

Zgłoszenia należy dostarczyć wraz z wypełnionymi ankietami do 15 czerwca 2019r. do PPP nr 2, ul. Gawędy 5, Bydgoszcz.

Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona.

 Prowadzące zajęcia: p. Magdalena Pielach, p. Urszula Sokalska

TUS - informacja dla rodziców

Formularz rekrutacyjny TUS

Ankieta dotycząca funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka TUS