tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 Drogi Rodzicu, Mam tę Moc to cykl zajęć dla dzieci nieśmiałych i z cechami nieśmiałości

Jeśli Twoje dziecko:

 • z trudem włącza się do grupy lub tylko, gdy zostanie zachęcone lub wezwane; w związkach koleżeńskich podporządkowuje się inicjatywie większości;
 • reaguje lękiem na nowe sytuacje,
 • rzadko podejmuje się zadań z własnej inicjatywy,
 • nie bierze czynnego udziału w lekcjach,
 • postrzega zagrożenie w formie negatywnej oceny społecznej,
 • prezentuje negatywną samoocenę……

zapraszam na cykl zajęć, które ukierunkowane będą m.in. na:

 • poznawanie i rozumienie siebie,
 • rozwijanie świadomości swoich mocnych stron,
 • zastanawianie się nad przyczynami ludzkich zachowań, uczenie się rozumienia innych,
 • uczenie racjonalizowania przeżywanych lęków i optymistycznego stylu wyjaśniania przyczyn niepowodzeń,
 • ćwiczenia umiejętności niewerbalnej komunikacji.

Prowadząca zajęcia – Agnieszka Kamińska

Zapisy zakończono.