tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza dzieci od
klasy IV SP na Trening Pewności Siebie, który odbędzie się 14 i 15.01.2019 r.
po zebraniu się grupy.

Osoby prowadzące: Grażyna Ledzińska, Dorota Myszka