tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Zapraszamy nauczycieli placówek oświatowych z rejonu PPP2 do korzystania z dyżurów konsultacyjnych prowadzonych przez psychologów i pedagogów zespołu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesno – szkolnym.

14. 11.2018 r. – Agnieszka Napiórkowska – Solarczyk, Marlena Redyk – Wyszyńska
13.12.2018 r. – Maria Miatkowska, Magdalena Pielach
07.01.2019 r. – Anna Zmysłowska, Agnieszka Kamińska
28.02.2019 r. – Edyta Tubiszewska, Dorota Pufund
20.03.2019 r. – Agnieszka Napiórkowska – Solarczyk, Marlena Redyk – Wyszyńska
16.04.2019 r. – Maria Miatkowska, Magdalena Pielach
20.05.2019 r. – Anna Zmysłowska, Agnieszka Kamińska
06.06.2019 r. – Edyta Tubiszewska, Dorota Pufund