tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
zaprasza z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny
na bezpłatne badania przesiewowe, warsztaty i szkolenia
ul. Gawędy 5, 85-792 Bydgoszcz (w budynku Zespołu Szkół nr 35)
:

SOBOTA 12.05.2018:
9.00 - przesiewowe badania słuchu - IZABELLA PAPROCKA, sala nr 4
9.00 - „Multimedialne dziecko multimedialnych rodziców - prelekcja dla rodziców dzieci w wieku 0-9 lat" – ANNA ZMYSŁOWSKA, AGNIESZKA KAMIŃSKA, sala nr 15
10.30 - 11.30 - „To co tygryski lubią najbardziej...czyli o sposobach spędzania czasu razem.”  - warsztaty dla rodziców wraz z dziećmi 3 - 5 r.ż. (obowiązuje strój sportowy) -
ANNA ZMYSŁOWSKA, AGNIESZKA KAMIŃSKA , sala nr 15 (ilość osób 10 dorosłych + 10 dzieci)

10.00 – 12.00 - „Warsztaty dla mężczyzn – Być ojcem” – 10 osób – MICHAŁ PINGOT, sala nr 10
11.00 – 12.00 - „Wesołe zabawy z Minką i Humorkiem” zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – 8 osób – EDYTA TUBISZEWSKA, sala nr 17

DODATKOWO:
CZWARTEK 10.05.2018, godz. 16.00-17.30
DOROTA PUFUND I EDYTA TUBISZEWSKA – „Mamo, tato, pobawmy się razem” – warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym, sala nr 15 (ilość osób 10 dorosłych + 10 dzieci)

WTOREK 15.05.2018, godz. 16.30 - 18.00
ANNA GRACZYK - „Jak rozwijać mowę małego dziecka 3-6 lat” – sala nr 11 (ilość osób 6 dorosłych + 6 dzieci)

CZWARTEK 17.05.2018,  godz. 16.00-18.00
DOROTA MYSZKA - "Jak pracować z rodziną dziecka z nadwaga i otyłością" – warsztaty dla rodziców, sala nr 15 (ilość osób 12)

WSZYSTKIE WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ, JEŚLI ZGŁOSI SIĘ MINIMUM POŁOWA OSÓB.
ZGŁOSZENIA W SEKRETARIACIE PORADNI LUB POD NR TEL. 52 322 80 32

Plakat