tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 ZAPROSZENIE NA WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 zaprasza na warsztaty rodziców dzieci przedszkolnych (5, 6-latki), którzy chcą:
• rozwijać umiejętności komunikowania się z dzieckiem
• rozbudzić gotowość do nowego spojrzenia na dziecko
• poprawić umiejętność chwalenia dziecka, dostrzegania jego mocnych stron
• uzyskać pomoc w tworzeniu w domu jasnego systemu zasad i konsekwencji
• budować pozytywny obraz siebie jako rodzica
• tworzyć sytuacje sprzyjające pogłębieniu umiejętności rozumienia emocji własnych i dziecka .

Na spotkaniach zostaną zrealizowane tematy:
1. Dlaczego warto mówić o uczuciach?
2. Złość - jedna z trudniejszych emocji do zarządzania dla dziecka i poradzenia sobie z nią przez rodzica.
3. Agresja impulsywna, sposoby radzenia sobie z wybuchem.
4. Chwalenie jako wzmacnianie pożądanych zachowań.
5. Zasady, przywileje, konsekwencje - tworzenie systemu.
6. Budowanie samooceny dziecka.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są w sekretariacie poradni, osobiście lub pod numerem telefonu 52 322 80 32, do końca lutego 2018 roku. 
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu. Na spotkanie organizacyjne prowadząca - psycholog Maria Miatkowska - zaprosi uczestników telefonicznie, po utworzeniu się 15 os. grupy.