tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 zaprasza zainteresowanych Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpostawowych z rejonu działania poradni na spotkanie dotyczące udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Spotkanie odbędzie się 17 października 2017 r. w budynku poradni, przy ul. Gawędy 5 (sala nr 15):

godz. 9:00 - szkoły podstawowe

godz. 11:00  - szkoły ponadpodstawowe