tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

TROS-KA
szkolenie dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół podstawowych
z rejonu działania PPP nr 2
z wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych
do badania funkcjonowania uczniów w wieku 9-13 lat
w obszarze emocjonalno-społecznym

8 listopada 2017 r. (środa) w godz. 9.00-12.00


Tematyka:

1. Założenia pilotażu wdrażania nowych narzędzi diagnostycznych i nowego modelu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
2. Wykorzystanie Skali KA (Kontrola Afektu) na terenie szkoły
3. PRES-Profil Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego na terenie szkoły
4. Nowe przepisy oświatowe

Spotkanie odbędzie się w sali nr 15.

Zaprasza koordynator: p. Hanna Łyszkiewicz-Krupa

Prosimy o potwierdzenie udziału pedagogów, psychologów lub nauczycieli pod nr telefonu 52 322 80 32.