tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Jak włączyć rodzica? Czyli o metodach prowadzenia zebrań z rodzicami: przyczyny trudności we współpracy między rodzicami a nauczycielami, oczekiwania i potrzeby rodziców, sposoby ich aktywizacji, przykłady metod aktywizujących w pracy z rodzicami, pierwsze spotkanie, harmonogram zebrania, drobne ale istotne szczegóły techniczne, różne formy spotkań z rodzicami, ewaluacja. Prowadzenie: Jagielska/ Pasterska, czas: 2 godz.