tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku  6-9 lat z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Celem jest uwrażliwienie rodziców na zasadność rozmawiania z dziećmi na temat bezpieczeństwa, podniesienie ich świadomości nt. zagrożeń, możliwości rozwojowych dziecka w zakresie ochrony samego siebie,  podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Spotkania mają charakter profilaktyczny. Prowadzenie: A. Kęcik czas: 3 spotkania po 2 godz.

ZAPISY W SEKRETARIACIE.

Zajęcia odbędą się, gdy zbierze się grupa 15 osób.