tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 „Kreatywne popołudnie dla wnucząt i dziadków.”Warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, wzbogacające wiedzę opiekunów na temat metod rozwijania kreatywności. Prowadzenie:

Zapisy w sekretariacie lub pod numerem 52-3228032.

Zajęcia odbędą się, gdy zbierze się grupa min.15 osób