tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 „Jak budować poczucie własnej wartości u swojego dziecka?” Warsztat dla rodziców Do czego potrzebne jest poczucie własnej wartości? Pochwały, które nie są pomocne. Czy pochwała może „ zepsuć” dziecko? Dobrze skonstruowana pochwała narzędziem wzmacniania pozytywnych zachowań. Sposoby wzmacniania więzi w rodzinie.. Prowadzący: I.Pasterska, Z.Jagielska ,czas 2 godz. Pasterska / Jagielska

Zapisy w sekretariacie lub pod numerem 52-3228032.

Zajęcia odbędą się, gdy zbierze się grupa min.15 osób