tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na cykl warsztatów rodziców dzieci przedszkolnych (5, 6-latki), którzy chcą:
• podnieść własne kompetencje społeczne
• rozwijać umiejętności komunikowania się z dzieckiem
• rozbudzić gotowość do nowego spojrzenia na dziecko
• poprawić umiejętność chwalenia dziecka, dostrzegania jego mocnych stron
• uzyskać pomoc w tworzeniu jasnego systemu zasad i konsekwencji w domu
• budować pozytywny obraz siebie jako rodzica
• tworzyć sytuacje sprzyjające wyrażaniu własnych uczuć.

Na spotkaniach zostaną zrealizowane tematy:
1. Dlaczego warto mówić o uczuciach?
2. Złość - jedna z trudniejszych emocji do zarządzania dla dziecka i poradzenia sobie z nią przez rodzica.
3. Agresja impulsywna, sposoby radzenia sobie z wybuchem.
4. Chwalenie jako wzmacnianie pożądanych zachowań.
5. Zasady, przywileje, konsekwencje - tworzenie systemu.
6. Budowanie pozytywnej samooceny dziecka.


Spotkania będą odbywały się w czwartki, co tydzień, w godzinach popołudniowych. Piersze spotkanie 20 marca 2015 roku. Na spotkanie organizacyjne prowadząca - psycholog Maria Miatkowska - zaprosi uczestników telefonicznie, po utworzeniu się grupy.