tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Rodzice

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zapraszają nauczycieli i rodziców na XVI seminarium profilaktyczne "(Nie) rzeczywisty świat w kryzysie", które odbedzie się on-line (na platformie Microsoft Teams) w dniach 8 - 9 listopada 2022 r. 

Seminarium organizowane jest w ramach działania 3.1.4 Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030.

Udział w seminarium jest bezpłatny

Zapisy on-line do dnia 5 listopada 2022 r. na stronie:
https://forms.office.com/r/xU714qkaRh

plakat nieRzeczywisty świat w kryzysie