tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Rodzice

img 00056415 01 001d
Zapraszamy rodziców i nauczycieli na konferencję „Dziecko transpłciowe w szkole”, która odbędzie się dnia 27 września 2022 r. Jej celem jest przybliżenie świata osób transpłciowych, aby osoby najbliższe - rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogły lepiej ich zrozumieć i wesprzeć.

Program konferencji:
15:30 – otwarcie konferencji przez Asterię Lutogniewską-Pangowską i Paulinę Gierszewską-Pingot psycholożki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy
15:35-16:35 – „Jak wspierać transpłciową młodzież? Doświadczenia i rekomendacje Fundacji Trans-Fuzja" Alina Synakiewicz, Transfuzja
16:40-17:40 – „Diagnoza i leczenie młodzieży z niegodnością płci” dr Justyna Holka-Pokorska
17:40-18:40 - „Prewencja suicydalna młodzieży LGBT+” Danuta Sowińska i Kosma Kołodziej, Diversity Poland
18:40-18:50 – „Działalność bydgoskiego stowarzyszenia Stan Równości” Feliks Łosiński, Stan Równości
18:50-19:25 - „Dobre praktyki w szkole i w pracy” Stowarzyszenie My, Rodzice
19:30 – zakończenie konferencji

Organizatorem konferencji jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach działania 3.1.1 Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030 pt.: „Wspieranie działań i programów profilaktycznych z zakresu edukacji seksualnej i wychowania do życia w rodzinie”.

Udział w konferencji on-line jest bezpłatny. Wydarzenie będzie realizowane na platformie Teams.

Zapisy on-line poprzez formularz zgłoszeniowy MOEN.