tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

DOBRA PRAKTYKA

 


Dane placówki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz
Tel. 52-3228032, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymaganie ważne dla placówki:
Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń: Iwona Pasterska, Zuzanna Jagielska

Tytuł działania/projektu w ramach wymagania:
Wdrożenie systemu stałych, wewnętrznych superwizji

Cel działania:
Podniesienie jakości pracy terapeutycznej poprzez nabieranie dystansu do prowadzonych spraw, konsultowanie adekwatności obranych kierunków terapii, poszerzanie technik terapeutycznych, analizę kontekstów problemu, wprowadzanie zmian w myśleniu o zgłaszanym problemie i wskazywanie możliwych rozwiązań, poszukiwanie zasobów w pracy własnej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Celem superwizji nie jest podważanie kompetencji superwizowanego, a jego rozwój.

Rodzaj podjętego działania:
Powołanie zespołu superwizyjnego

Opis działania:
System stałych, wewnętrznych superwizji został wdrożony w placówce w roku szkolnym 2007/2008 i funkcjonuje do dziś. Poradnia zawarła z zewnętrznym superwizorem z Pracowni Pedagogiczno-Socjologicznej „Alternatywa" w Toruniu kontrakt na prowadzenie systematycznych superwizji w odstępach co 2 miesiące dla pracowników prowadzących w poradni terapie. Działanie to okazało się wyjątkowe, ponieważ niewiele poradni w Polsce miało wówczas systematyczne supewizje i niewiele ma ich do dziś.
Zespół superwizyjny, który się ukonstytuował, składał się z pracowników prowadzących terapie rodzin oraz terapie indywidualne. Niektóre osoby uczestniczyły w nim na stałe (cały zespół profilaktyki i terapii trudności wychowawczych), niektóre osoby z innych zespołów i innych nurtów terapeutycznych w zależności od potrzeby (np. terapeuta psychodynamiczy). Z czasem zespół poszerzono o osoby z zewnątrz: z Poradni Zdrowia Psychicznego i innych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Każdy mógł zgłosić problem dotyczący: przypadku, osobistej sfery pomagacza, zespołu, w którym pracuje, innej sprawy problemowej dla superwizowanego. Superwizowany przygotowywał się do superwizji w następujących obszarach zgłaszanego problemu: kontekst skierowania, system problemowy klienta, kontekst rodzinny klienta, system terapeutyczny. Ekspertami w superwizji byli wszyscy jej uczestnicy, zarówno superwizowani jak i supewizor. Podczas supewizji tworzone były nowe znaczenia i generowane nowe rozwiązania w działaniach terapeutycznych i pomocowych. W naglących przypadkach zespół prowadził superwizje sam, wyłaniając superwizora spośród siebie. Z czasem prowadzone superwizje poszerzono o moduł metodyczny –nauczyciele uczyli się nowych technik terapeutycznych takich jak: matafora, interwencja paradoksalna, poszerzenie zasobu pytań cyrkularnych, koło zleceń, ustawienie emocji i uczuć, linia życia, koło życia, ustawienia rodzinne, genogram. Coraz większa liczba pracowników poradni zapisywała się na kurs podstawowy i zaawansowany z terapii systemowej, dążąc do uzyskania certyfikatu terapeuty systemowego. Poradnia pozyskała superwizora z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Udział w prowadzonych przez niego superwizjach zaliczany jest w systemie zdobywania w/w certyfikatu.

Efekty:
Obecnie poradnia posiada 7 terapeutów systemowych, w tym jednego certyfikowanego. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej rodzin na terapię rodzin, na taką formę kieruje również do poradni Sąd Rodzinny. Jest to terapia bezpłatna funkcjonująca w systemie oświaty, a nie służby zdrowia. Klienci przynoszą na zakończenie terapii zdjęcie całej swojej rodziny, która była zagrożona rozpadem, odnajdują zasoby pozwalające im przetrwać trudne sytuacje. Stałe superwizje ukierunkowanie na pracę z klientem/rodziną upewniają terapeutów w słuszności podejmowanych do tej pory działań, ułatwiają w radzeniu sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi niekiedy terapii, umożliwiają zdystansowanie się od problemu zgłaszanego przez rodzinę, emocji im towarzyszących, czy własnych przekonań i poglądów na kwestie sporne dotyczące rodziny, z którą pracują.
Udział w superwizjach osób spoza poradni umożliwia uczestnikom wymianę cennych doświadczeń, wiedzy. Ułatwia dotarcie do konkretnych specjalistów, z którymi konsultują się w sprawach związanych np. z zaburzeniami psychicznymi klientów, terapią osób dorosłych itp.
Poradnia dzieli się swoimi rozwiązaniami z pedagogami szkół. Podczas cyklicznych spotkań pedagogów rejonu prowadziła superwizję trudnych spraw wychowawczych w pracy pedagoga szkolnego. Inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne wprowadzają je w życie.

Rady i przestrogi:
Środki na superwizje planowane są przez dyrekcję co roku w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrekcja dofinansowuje również bardzo kosztowne kursy z terapii systemowej (np. koszt kursu zaawansowanego to ponad 6 tys zł). Poradnia współpracuje z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej w Poznaniu. Pracownicy poradni są członkami nadzwyczajnymi WTTS i mają zniżki na szkolenia. Należy się wystrzegać superwizji prowadzonych przez nauczycieli poradni-większy obiektywizm zapewnia osoba z zewnątrz, która je prowadzi.
Sposoby upowszechniania:
Metody pracy z rodziną zostały zaprezentowane w ramach wymiany międzynarodowej studentom i nauczycielom Walezyjskiej Szkoły Wyższej w Sierre w Szwajcarii (wizyta gości w poradni, rewizyta pracownika poradni w Szwajcarii, ponowna wizyta gości w poradni) oraz nauczycielom w ramach projektu Europejskiego Kształcenia Wychowawców „Educ Europe" realizowanego przez UKW. Superwizje były opisane w okolicznościowym folderze z okazji 35-lecia poradni, zostaną również przedstawione na wojewódzkiej konferencji z okazji 40-lecia poradni pt: „Wokół dziecka i rodziny-możliwości wsparcia". Superwizje prowadzone w poradni są również zawarte w ofercie szkoleniowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej na rok 2014/2015.

Informacje dostępne na stronie:
http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/organizacja-pracy-poradni
http://www.wtts.edu.pl/szkolenia/oferta/superwizje/