tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy oferuje przesiewowe, komputerowe badania słuchu i wzroku dla:

- dzieci od 6 r.ż.,

- młodzieży,

- osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warunkiem przeprowadzenia badań jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Badania wzroku z wykorzystaniem programu „Widzę” Platformy Badań Zmysłów prowadzi H. Stachowiak, gab. 9.

Badania słuchu z wykorzystaniem SAT II prowadzi A. Graczyk, gab. 5.

Badania odbywają się w wyznaczone piątki od godz. 8.00.

Obowiązują wcześniejsze zapisy w sekretariacie pod nr tel. 52 322 80 32