tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

W dniach 18 lipca 2022 r. - 19 sierpnia 2022 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy
będzie czynna w godz. 7.30-14.00.

 • "Piórko na wietrze" - zajęcia dla dzieci wrażliwych, nieśmiałych, wycofanych z klas I-III.

Czytaj więcej...

 • Aktywna działalność Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej SCWEW w kolejnym IV etapie pracy

Czytaj więcej...

 • kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób, które goszczą uchodźców z Ukrainy - zapisy

Czytaj więcej...

 • Konferencja inaugurująca projekt SCWEW w Bydgoszczy oraz upowszechniająca ideę edukacji włączającej „Szkoła równych szans, dla wszystkich”

Czytaj więcej...

 • Spotkanie grupy wsparcia dla osób, które goszczą uchodźców z Ukrainy, 10.03.2022 r. oraz 24.03.2022 r.

Czytaj więcej...

 • wsparcie psychologiczne dla rodzin pochodzenia ukraińskiego i rosyjskiego

Czytaj więcej...

 • Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej - kolejna odsłona działalności

Czytaj więcej...

 • Serdecznie zapraszamy na sesje indywidualne i grupowe w metodzie TRE®(Tension & Trauma Releasing Exercises), które odbywać sie będą w siedzibie PPP2 przy ul. Gawędy 5.

Czytaj więcej...

 • Kolejny etap działalności SCWEW - Konsultacje dla rodziców/uczniów w specjalnie utworzonym Punkcie Konsultacyjnym dla Rodziców

Czytaj więcej...

 • PPP2 jako partner realizujący zadania wspomagające Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)

Czytaj więcej...

 • 🍂 Październik miesiącem świadomości o mutyzmie wybiórczym 🍂

Czytaj więcej...

 • Reżim sanitarny obowiązujący na terenie PPP-2 w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj więcej...

 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej ws. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) - zmiana przepisów od 1 lipca 2021 r.

Czytaj więcej...

 • Telefon konsultacyjny w sprawie doraźnego wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli udzielonego podczas pandemii:

Agnieszka Napiórkowska - Solarczyk
tel. 885 904 894