tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

W dniach 19.07.2021 r. - 20.08.2021 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy
będzie czynna w godz. 7.30-13.00

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej do dnia 16.05.2021 r.

Czytaj więcej...

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej do dnia 30.04.2021 r.

Czytaj więcej...

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej do dnia 31.03.2021 r.

Czytaj więcej...

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej do dnia 28.02.2021 r.

Czytaj więcej...

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej do dnia 14.02.2021 r.

Czytaj więcej...

 • Telefon konsultacyjny w sprawie doraźnego wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli udzielonego podczas pandemii:

Agnieszka Napiórkowska - Solarczyk
tel. 885 904 894

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej do dnia 31.01.2021 r.

Czytaj więcej...

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej do dnia 17.01.2021 r.

Czytaj więcej...

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej w dniach 30.11.2020 r. - 31.12.2020 r.

Czytaj więcej...

 • Realizacja zajęć w PPP nr 2 w formie hybrydowej w dniach 16.11.2020 r. - 29.11.2020 r.

Czytaj więcej...

 • Reżim sanitarny obowiązujący na terenie PPP-2 w roku szkolnym 2020/2021 

Czytaj więcej...

 • Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ws. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczanie domowe)

Czytaj więcej...

 • Wznowienie stacjonarnej działalności terapeutycznej od 25.05.2020 r. - reżim sanitarny

Czytaj więcej...

 • Wznowienie działalności diagnostycznej od 04.05.2020 r. - zasady działania PPP2

Czytaj więcej...

 • Tele porady dla osób w kwarantannie

  Poza godzinami pracy PPP2 dostępna jest bezpłatna, całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego Wojsk Obrony Terytorialnej pod nr 800 100 102 (video czat przez Skype'a pod nazwą "Wsparcie Psychologiczne WOT")

  Centrum Komunikacji Klinicznej wraz z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy uruchamia dla wszystkich nauczycieli bezpłatne wsparcie/konsultacje psychologiczne świadczone telefonicznie lub on-line. Szczegóły na stronie:

  https://moen.edu.bydgoszcz.pl/wsparcie-i-konsultacje-psychologiczne-w-okresie-epidemiologicznym-w100,510,22124.html

 • Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (darmowy ebook) oraz nowe sposoby interwencji na rzecz dzieci doświadczających przemocy w okresie epidemii

Czytaj więcej...