tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 • XV Seminarium Profilaktyczne dla nauczycieli i rodziców pt.:
  "(Nie)rzeczywisty świat, czyli ... dziecko dręczone przez rówieśników"

Czytaj więcej...

 • Superwizja 28.10.2019 r. III edycja Falochronu.
  Zapraszamy w godz. 9.00 - 11.00

Czytaj więcej...

 • III Konferencja Falochronowa, IV edycja szkolenia Falochron dla Bydgoszczy

Czytaj więcej...

 • Harmonogram dyżurów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej...

 • Zaproszenie na II - gą część szkolenia "Mutyzm wybiórczy"
  - 26.09.2019 r., godz. 16.30.

Czytaj więcej...

 • Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze nauczycieli przedszkola -  "Mogę lepiej".

Czytaj więcej...

 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla dzieci w wieku 9 -13 lat wg scenariuszy TROSKA

Czytaj więcej...