tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 Kynoterapia pomaga dzieciom dyslektycznym

Kynoterapia jest jedną z metod wspierających rehabilitację dzieci z różnymi wyzwaniami.
Tak więc, daje również wymierne efekty w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
Wiemy, że dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, przy dobrym intelekcie dziecka, rosnącego w prawidłowych warunkach społeczno - kulturowych.
Występuje ona w wyniku zaburzeń podstawowych funkcji poznawczych, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie syna lub córki. Otoczenie odbiera dziecko jako leniwe, mało zdolne ,nieuważne, sprawiające kłopoty rodzicom i nauczycielom. Przecież źle czyta, tworzy nowe słowa, niektóre omija lub przestawia, często nie rozumie wielokrotnie przeczytanego tekstu. Mówi mało precyzyjnie, nie znajduje słów aby wyrazić to co chce przekazać. Czasami jąka się, ma nieskoordynowane ruchy. Ma problem w relacjach czasowych. Stres i presje czasowe pogłębiają symptomy dysleksji.
Uczeń zdany jest na coraz większe niepowodzenia szkolne.
Chociaż jest inteligentny, często utalentowany w różnych dziedzinach ( np. muzyka, sport ), ma świetną pamięć długotrwałą zdarzeń, miejsc czy twarzy i wkłada ogromny wysiłek w naukę, to jednak nie osiąga oczekiwanych efektów. Narasta więc, frustracja, rośnie gniew, pojawiają się bóle głowy, bóle brzucha .Maleje poczucie własnej wartości. Samoocena staje się nieadekwatna do faktycznych zdolności i umiejętności. Coraz większe niepowodzenia , potwierdzają opinię najbliższego środowiska oraz własną - nie mogę się nauczyć , jestem gorszy od innych.
Taki obraz własnej osoby obniża motywację do pracy, sukces wydaje się być mało realny.
I tu motywatorem do podjęcia działań staje się pies - wyselekcjonowany, przygotowany do pracy z dzieckiem.
Pozytywny kontakt z psem, który akceptuje każde dziecko, zachęca do kolejnych spotkań.
Terapeuta poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, w formie zabawy z psem stymuluje rozwój zaburzonych funkcji. Usprawnia sferę poznawczą, fizyczną, emocjonalną.
Rośnie u dziecka poczucie sprawczości i siły. Podnosi się samoocena ( np. pies słucha i wykonuje moje polecenia). Stymulowane są zmysły, poprawia się ogólne funkcjonowanie.
Współpraca z rodzicami, wspólne metody oddziaływań, opieranie się na mocnych stronach dziecka przynosi oczekiwane efekty. Rośnie motywacja do pokonywania trudności, poprawiają się oceny w szkole, najbliższe otoczenie zauważa zmiany zachodzące u dziecka.
Dziecko uczy się, że może osiągać sukcesy.
opracowała
Arletta Kęcik