tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W SZKOLE MASOWEJ

Wczesna diagnostyka uszkodzeń słuchu, prawidłowa rehabilitacja i protezowanie przyczyniają się do tego, że coraz więcej dzieci z uszkodzonym słuchem trafia do szkół ogólnodostępnych, gdzie często nauczyciele nie są dostatecznie przygotowani do pracy z nimi.
To, czy dziecko trafi do szkoły masowej, integracyjnej, dla dzieci słabo słyszących , czy niesłyszących, zależy od stopnia uszkodzenia słuchu, wyników rehabilitacji, od decyzji rodziców. Rodzice niejednokrotnie chcą wypróbować, czy ich dziecko poradzi sobie w szkole ogólnodostępnej. Jednak, gdy napotka ono niesprzyjające warunki, tzn. słabo przygotowanych nauczycieli, brutalność rówieśników i brak akceptacji ze strony ich rodzin (wynikających z nieznajomości zagadnienia), wówczas mogą pojawić się u dziecka poważne problemy emocjonalne i dydaktyczne.

 

Ogromne znaczenie mają pierwsze dni w szkole.
Wszystkie dzieci nagle znajdują się w nowym środowisku, próbują nawiązać nowe kontakty, tworzą małe grupki.
Dziecko z wadą słuchu stoi na uboczu, ma trudności w komunikowaniu się, czuje się niepewnie. Trudności te są wynikiem kłopotów ze słyszeniem, rozumieniem, niezbyt wyraźną mową. Dziecko staje się powoli obiektem zainteresowania, a następnie wyśmiewania i odrzucenia.
Na nauczycielu spoczywa więc ogromna odpowiedzialność.
Trzeba dzieciom przedstawić nową koleżankę lub kolegę, powiedzieć na czym polega uszkodzenie słuchu, pokazać aparat słuchowy lub implant i wyjaśnić, że urządzenie to poprawia słyszenie, ale nie jest ono takie samo, jak u osoby prawidłowo słyszącej.

 

Jak dopomóc uczniowi z wadą słuchu - wskazówki dla nauczyciela.

 

1. Zaakceptuj dziecko - Twoja postawa pomoże mu w robieniu postępów; obserwuj ucznia, poznaj jego mocne i słabe strony; pamiętaj, że problemy ucznia nie zawsze są związane z ubytkiem słuchu.

 

2. Wymagaj od ucznia - aby przestrzegał tych samych reguł w klasie i szkole, jakie obowiązują pozostałych uczniów; nie stwarzaj dla niego przywilejów tylko dlatego, że gorzej słyszy.

 

3. W miarę możliwości staraj się utrzymać niski poziom hałasu w klasie, w pomieszczeniach przyległych oraz na zewnątrz (np. upewnij się, że w czasie lekcji nie używa się kosiarki na szkolnym trawniku).

 

4. Posadź ucznia tak, aby mógł ciebie widzieć i słyszeć, a także łatwo się obrócić, aby patrzeć i słuchać kolegów; pozwól, aby dziecko mogło się przemieszczać w klasie i być tam, gdzie dzieją się najważniejsze sprawy.

 

5. Nie chodź, gdy mówisz do ucznia, zwracaj się twarzą do niego; patrz na ucznia, gdy on mówi; mów w sposób naturalny, w normalnym tempie i z normalną intonacją; nie zasłaniaj twarzy, gdy mówisz; używaj jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy; powtarzaj pytania; upewnij się czy uczeń zrozumiał pytanie-polecenie; daj mu czas na odpowiedź; zachęcaj ucznia by brał udział w dyskusjach; zachęcaj aby dawał znać, gdy czegoś nie rozumie lub nie nadąża ;

 

6. Wykorzystaj każdą sposobność do pracy indywidualnej z dzieckiem; zachęcaj wszystkich uczniów i nauczycieli do tolerancji i pomocy;

 

7. Dowiedz się, jak działają aparaty słuchowe; przypominaj uczniowi o konieczności korzystania z nich;

 

PAMIĘTAJ:
aparat słuchowy nie uczyni z ucznia z uszkodzonym słychem osoby normalnie słyszącej!upośledzenie słuchu nie jest związane z inteligencją; wśród osób słabo słyszących i niesłyszących jest taka sama ilość zdolnych i utalentowanych, co wśród populacji osób słyszących.nieprawidłowe kontakty z rówieśnikami nie zawsze związane są z wadą słuchu; jeśli są one zaburzone, zbadaj ich przyczyny.

 

Jeśli uda się wychowawcy doprowadzić do sytuacji, że dziecko z wadą słuchu przestanie być ewenementem, a zacznie być zwyczajnym członkiem społeczności klasowej, wówczas jest otwarta droga do sukcesu w nauczaniu.Materiał opracowała
Izabella Paprocka
surdopedagog