tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

 Drodzy Rodzice!

Od wielu lat w naszej Poradni istnieje Zespół Opieki nad Dzieckiem z Wadą Słuchu. Z niepokojem obserwujemy w ostatnich latach gwałtowny wzrost liczby maluchów z uszkodzonym słuchem. Dużą część z nich trafia do naszej placówki . Niektóre wcześnie, inne zbyt późno. Każdemu staramy się pomóc.

Warto jednak wiedzieć, jak słyszy Wasze dziecko, ponieważ im wcześniej wada słuchu zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym więcej można dla niego uczynić. Z prawidłowym słuchem wiąże się prawidłowy rozwój mowy. Tak więc podjęcie odpowiednich działań w 1 - 2 roku życia daje największą szansę na jego dalszy optymalny rozwój.

Kiedy istnieje ryzyko wystąpienia wady słuchu?

Oto kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę:

fakt występowania upośledzenia słuchu w rodzinie;
zakażenie okresu płodowego, zwłaszcza różyczka w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży matki;
ciężkie niedotlenienie w okresie porodu, konieczność stosowania intensywnej opieki medycznej (inkubator, tlen, respirator ) przez okres ponad 48 godzin;
niska waga urodzeniowa, zwykle związana z wcześniactwem;
patologiczna żółtaczka noworodka;
stwierdzenie płodowego zespołu alkoholowego u noworodka;
wylew śródczaszkowy;
ciężkie choroby noworodka, takie jak ogólne zakażenie, zapalenie opon mózgowych i mózgu;
stosowanie niektórych antybiotyków w infekcjach;
inne zespoły chorobowe, w przebiegu których może występować głuchota;
Żaden z tych czynników nie musi koniecznie powodować niedosłuchu, lecz występowanie jednego lub kilku z nich wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowość reakcji słuchowych dziecka.
Znając przebieg rozwoju słuchu i mowy możecie Państwo ocenić, czy u Waszego dziecka przebiega on prawidłowo.
Spróbujcie odpowiedzieć na proste pytania dotyczące zachowania Waszego dziecka na różnych etapach życia.

I - Od 1 do 4 miesięcy:

Reaguje zmróżeniem oczu, płaczem lub nagłym rozłożeniem rączek na głośne dźwięki?
Budzi się na hałas?
Reaguje na znany głos?
Przestaje płakać, gdy się do niego mówi?
Głuży, tzn. wydaje gardłowe dźwięki?
II - Od 4 do 8 miesięcy:

Porusza się lub budzi z lekkiego snu, gdy ktoś mówi? Próbuje zwrócić głowę w kierunku dźwięku, reaguje na swoje imię?
Słucha cichej zabawki muzycznej, dzwonka lub grzechotki?
Gaworzy używając kilku zróżnicowanych dźwięków?
III - Od 8 do 12 miesięcy:

Reaguje na zakazy "nie" , "nie wolno" ?
Reaguje na wołanie go po imieniu?
Zwraca głowę w kierunku, skąd dochodzi dźwięk?
Porusza się lub budzi ze spokojnego snu, gdy ktoś mówi lub wydaje głośne dźwięki?
Próbuje naśladować Ciebie, jeśli wydajesz znane dźwięki?
IV - Od 12 do 18 miesięcy:

Mówi "mama" lub "tata"?
Reaguje na swoje imię wołane z drugiego pokoju, na polecenia "chodź tutaj" ,"nie ruszaj" ?
Próbuje naśladować wiele wypowiadanych przez Ciebie słów?
Obraca głowę, aby spojrzeć w kierunku, skąd dochodzi dźwięk, gdy jest to dźwięk interesujący?
Budzi się na głośny dźwięk?
Bawią go rymowanki np. zabawa "koci-koci"?
Naśladuje głosy zwierząt?
Tańczy przy muzyce?
V - Od 18 - 24 miesięcy:

Próbuje "śpiewać"?
Pokazuje różne części ciała?
Spełnia proste polecenia, takie jak " włóż lalkę do pudełka"?
Wymawia co najmniej 20 słów?
Chcąc coś dostać nazywa to, np. mleko, auto?
Śpiewa i tańczy przy muzyce?
VI - Od 2 do 4 lat:
Wskazuje na obrazku, gdy zapytasz "gdzie jest"?
Odpowiada na pytanie "co to jest"?
Mówi krótkimi zdaniami?
Zwraca uwagę na większość dźwięków?
Słyszy i rozumie rozmowę w drugim pokoju?
Słucha telewizji lub radia na tym samym poziomie głośności , co inni członkowie rodziny?
Jeżeli część odpowiedzi wypadnie negatywnie, a zwłaszcza jeśli opóźnienie wynosi 6 lub więcej miesięcy, powinniście Państwo zbadać słuch Waszemu dziecku.

Słuch dziecka powinien być sprawdzany w każdym wieku.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, wątpliwości czy uwagi jesteśmy do Waszej dyspozycji. Służymy radą i pomocą.

Zespół Opieki nad Dzieckiem z Wadą Słuchu

Materiał zebrała i opracowała
Izabella Paprocka