tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Szukaj

Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w jest dobrowolne i nieodpłatne. Przedszkole/szkoła nie może podejmować żadnych działań dotyczących badań w poradni psychologiczno–pedagogicznej bez zgody rodziców. Dyrektor poradni odmawia badania dziecka, jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie zostali poinformowani i nie wyrazili zgody na badanie.