logo
 
 

Witamy w Art-Info

Nasza firma powstała w 1993 roku, to już całkiem sporo lat współpracy z Państwem na naszym rynku. Zajmujemy się kompleksową obsługą z zakresu szeroko pojętej informatyki małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Nasze usługi świadczone są na najwyższym możliwym poziomie. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą naszym klientom poczucie bezpieczeństwa, fachowe wsparcie oraz konsulting. Możemy być dumni, że pozyskaliśmy Państwa zaufanie i kontynuujemy dalszą współpracę na bazie solidności i rzetelności wykonywanych usług.

 

Instalujemy pakiet qemu:

 

apt-get install xen-qemu-dm-4.0

 

Sprawdzamy czy VT jest włączone

 

cat /sys/hypervisor/properties/capabilities

 

Tworzymi pliki disk.img i kopiujemy iso

 

Tworzymy konfig:

 

import os, re
arch = os.uname()[4]
if re.search('64', arch):
arch_libdir = 'lib64'
else:
arch_libdir = 'lib'

kernel = "/usr/lib/xen-4.0/boot/hvmloader"
builder='hvm'
memory = 2048

# Should be at least 2KB per MB of domain memory, plus a few MB per vcpu.
shadow_memory = 8
name = "xenwin2008"

vif = [ 'bridge=vlanbr204,ip=10.0.0.30,mac=00:18:3D:A1:50:27' ]

apic = 1
disk = [ 'file:/home/xen/domains/w2k3/disk.img,hda,w', 'file:/home/xen/iso/windows2008.iso,hdc:cdrom,r' ]

device_model = '/usr/' + arch_libdir + '/xen/bin/qemu-dm'

boot="dc"
sdl=0
vnc=1
vncconsole=1
vncpasswd=''

serial='pty'
usbdevice='tablet'