tel.: 52 322 80 32 / 697-91-07-85

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza uczniów szkół podstawowych na Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia realizowane będą w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w dwóch grupach:
grupa I - uczniowie II i III klas,
grupa II - uczniowie IV i V klas - nabór do grupy II został zakończony.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z:
-  Zespołem Aspergera,
-  trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych,
-  trudnościami w wyrażaniu i kontrolowaniu emocji.

Zajęcia rozpoczną się w październiku br. i będą odbywały się 2 razy w miesiącu (co dwa tygodnie) we wtorki od godz. 16.15 do godz. 17.15.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu (52) 322 80 32.

O zakwalifikowaniu dzieci na zajęcia rodzic zostanie poinformowany telefonicznie. 

Prowadzące zajęcia:
Urszula Sokalska – pedagog,
Kinga Kotomska – psycholog.